Strona główna
O nas
Oferta
Oczyszczanie powietrza
Oczyszczanie wód
Oczyszczanie gleby
Aktualności
Kontakt


Wymiennik jonowy służy do usuwania z wody różnorakich jonów i kationów.  Wymiennik  znajduje swoje zastosowanie  głównie przy:

-    usuwaniu metali ciężkich z wód przemysłowych lub gruntowych,

-    zmiękczania lub odwapniania wody pitnej,

-    odsalania wody przemysłowej,

-    odmineralizowania wody

-    wytrącanie osadów            Do rozpuszczonych w wodzie lub w ściekach  związków szkodliwych (np. związki żelaza czy manganu)  dodawane są odpowiednie  chemikalia. Owocem zacjhodzącej reakcji chemicznej jest powstanie trudno rozpuszczalnych związków chemicznych, które nastęnie wytrącane są na łożach sedymentacyjnych. Pozostałości zanieczyszczeń wychwytywane zą pomocoą filtrów piaskowych lub filtrów wielowarstwowych.
Regulacja wartości pH


Instalacje NEUTRA służą do neutralizacji związków kwaśnych i zasadowych do oczekiwanego poziomu pH. Stosowane są do:

-    regulacji wartości pH wody i ścieków

-    odwapniania wody pitnejSorpcja

            Instalacje wykorzystujące słynne prawo Henry’ego. Instalacje te służą do neutralizacji związków takich  jak:

-    związki chlorowodorowe , np. . Per, Tri, chlorek winylu, chlorbenzole itp,

-    aromatyczne związki węglowodorowe, np. . benzol, toluen, xylen, itp.

-    alifatyczne związki węglowodorowe,

-    policykliczne związki węglowodorowe, np. naftalen,

-    inne rozpuszczalniki, takie jak tetrahydrofuran itp.,

-    amoniak i jego pochodne,

-    wiązki siarki,


Top