Strona główna
O nas
Oferta
Oczyszczanie powietrza
Oczyszczanie wód
Oczyszczanie gleby
Aktualności
Kontakt


            Do oczyszczania zanieczyszczonych gleb wykorzystujemy instalacje napowietrzające. W tym przypadku zanieczyszczenia z gleby zostają „wypłukane” strumieniem powietrza.

            Nasz program instalacji standardowych zawiera instalacje o wielkości od 25
do 2.300 m³/h i wielkości napięcia podłączeniowego od 1,3 kW do 15 kW. Instalacje ego typu pracują na podciśnieniu wielkości od 0 do -980 mbar.

          W zależności od klasy przepuszczalności gleby do wytworzenia podciśnienia wykorzystujemy wentylatory osiowe, (0 do -400 mbar) a w przypadku gleb ciężkich pompy próżniowe (0 do -980 mbar). Dysponujemy odpowiednimi urządzeniami  do przeprowadzenia prób na miejscu planowanej inwestycji.

          W celu ograniczania kosztów eksploatacyjnych nasze instalacje mogą być uruchamiane w sposób interwałowy lub w zależności od poziomu koncentracji substancji szkodliwych.

          Dostarczamy również wyposażenie dodatkowe, takie jak osuszacze powietrza, węże wszelkiego typu, tłumiki hałasu, urządzenia pomiarowe powietrza dolotowego i wylotowego i wiele innych .

          Powietrze zanieczyszczone substancjami szkodliwymi neutralizowanej jest z wykorzystaniem urządzeń do oczyszczania powietrza. (tu link do urządzeń do ochrony powietrza).

          Nasze instalacje wykonujemy w wariantach normalnych i w wersjach spełniających wymagania normy ATEX.

Top