Strona główna
O nas
Oferta
Oczyszczanie powietrza
Oczyszczanie wód
Oczyszczanie gleby
Aktualności
Kontakt


-          Instalacje katalityczne

-          Instalacje termiczne

-          Instalacje regeneracyjne

-          Instalacje z węglem aktywnym

-          Płuczki


            Technologia katalityczna stosowana jest zazwyczaj dla oczyszczania powietrza procesowego o niskim lub średnim stopniu zanieczyszczenia. Utlenienie związków szkodliwych następuje poprzez kontakt z wkładem katalitycznym w temperaturach rzędu od 200°C. Dzięki temu koszt eksploatacyjny instalacji katalitycznych jest dużo niższy niż instalacji termicznych. Zastosowanie sprawnych wymienników ciepła umożliwia wykorzystanie energii powstałej w procesie oksydacji np. do podgrzewania powietrza wchodzącego do instalacji.


            Technologia termiczna stosowana jest do neutralizacji zanieczyszczeń powietrza procesowego o wysokim stopniu zanieczyszczenia lub w procesach zawierających związki uniemożliwiające zastosowanie technologii katalitycznych. Proces neutralizacji prowadzony jest w wysokich temperaturach – rzędu 750 °C. Zastosowanie sprawnych wymienników ciepła umożliwia wykorzystanie energii powstałej w procesie oksydacji np. do podgrzewania powietrza wchodzącego do instalacji lub do innych celów procesowych.


            Technologia regeneracyjna jest połączeniem technologii termicznej lub katalitycznej regeneracyjnym wymiennikiem ciepła w postaci ceramicznego łoża akumulacyjnego. Powietrze procesowe przepływa przez ciepłe łoże akumulacyjne i zostaje ogrzane do temperatury oksydacji. Po utlenieniu ogrzane powietrze przepływa przez drugie łoże oddając ciepło procesu elementom ceramicznym. W zależności od rodzaju i ilości zanieczyszczeń technologia regeneracyjna stosowana jest w wersjach dwu lub trzy lożowych.


            Technologia węgla aktywnego jest przeznaczona dla oczyszczania powietrza procesowego o bardzo niskim stopniu zanieczyszczenia LZO.  Filtry z łożem z węgla aktywnego w  szczególności służą do neutralizacji łatwo wiążących się  związków chloro-węglowodorowych i aromatycznych węglowodorów (BTEX) w instalacjach rekultywacyjnych gleby lub w instalacjach mobilnych. Dotyczy to w szczególności instalacji o niskich lub średnich koncentracjach stężeń, w których nie nastąpi szybkie wyczerpanie i zapełnienie łoża węglowego. Do adsorpcji substancji nieorganicznych stosuje się szeroką paletę impregnowanych odmian węgla. Taki węgiel stosuje się zazwyczaj w przypadku wspólnej emisji związków organicznych i nieorganicznych.


            Płuczki stanowią alternatywę i uzupełnienie metod termicznych i katalitycznych. Poprzez zastosowanie odpowiedniego środka płuczącego można wytrącać z powietrza zarówno substancje organiczne jak i nieorganiczne.

Top